Adatvédelem

A GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettség

Információ beszállítóink részére 
Információ vevőink részére
Adatkezelési Tájékoztató munkavállalók Kiskőrös Automotive
Adatkezelési Tájékoztató munkavállalók Kiskőrös Industrie
Adatkezelési Tájékoztató munkavállalók Kiskőrös Invest

AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (DS-GVO) 13. CIKKE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Bevezető

Az alábbi információkkal szeretnénk Önnek, mint „érintettnek“ áttekintést nyújtani az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásáról és az adatvédelmi törvények szerinti jogairól. Weboldalaink használata alapvetően személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Ha azonban a weboldalunkon keresztül szeretné igénybe venni vállalatunk speciális szolgáltatásait, szükségessé válhat személyes adatok feldolgozása. Ha személyes adatok feldolgozása szükséges, azonban nincs jogalapja a feldolgozásnak, akkor ehhez általában az Ön hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az Ön nevének, címének vagy e-mail-címének feldolgozása mindig az Általános adatvédelmi rendelettel (DS-GVO) és az „Eckerle Holding GmbH“-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok köréről és céljáról.

Adatkezelőként számos műszaki és szervezési intézkedést hajtottunk végre a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelme érdekében. Az internetalapú adatátvitel azonban biztonsági résekkel járhat, így abszolút védelem nem garantálható. Ezért Ön a saját belátása szerint továbbíthatja nekünk személyes adatait más módon is, például telefonon vagy postai úton.

2. Felelős adatkezelő

A DS-GVO értelmében a felelős adatkezelő:

 • Eckerle Holding GmbH
 • Industriestraße 15, 77833 Ottersweier, Deutschland (Németország)
 • Telefon: 07223 / 9843-0
 • Telefax: 07223 / 9843-134
 • E-mail: info@de.eckerle-gruppe.com
 • A felelős adatkezelő képviselője:

3. Adatvédelmi biztos

Az adatvédelmi biztost a következőképpen érheti el:

 • Sandra Stahn
 • E-mail: datenschutz@de.eckerle-gruppe.com

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel és javaslatokkal bármikor fordulhat közvetlenül adatvédelmi biztosunkhoz.

4. Technika

4.1 SSL/TLS-titkosítás

Ez az oldal SSL, ill. TLS titkosítást használ az adatfeldolgozás biztonsága és a bizalmas tartalmak, például a megrendelések, bejelentkezési adatok vagy az Ön által nekünk, mint üzemeltetőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelmek továbbításának védelme érdekében. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://“ helyett egy „https://“ szerepel, illetve a böngésző sorában található zár szimbólumról.

Ezt a technológiát az Ön továbbított adatainak védelmére használjuk.

4.2 Adatrögzítés a weboldal felkeresésekor

Ha weboldalunkat csak tájékozódás céljából használja, azaz ha nem regisztrál, vagy más módon nem továbbít nekünk információkat, csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (az úgynevezett „szerver-naplófájlokban“). Weboldalunk egy sor általános adatot és információt gyűjt az Ön vagy egy automatizált rendszer által történő minden egyes oldalletöltéskor. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver-naplófájlok tárolják. Tárolásra kerülhetnek

 1. a felhasznált böngészőtípusok és verziók,
 2. a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,
 3. az a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer eljut a mi weboldalunkra (ún. referrer),
 4. a weboldalunkon lévő hozzáférési rendszeren keresztül elérhető alweboldalak,
 5. a weboldalra való belépés dátuma és időpontja,
 6. rövidített internetprotokoll-cím (anonimizált IP-cím),
 7. a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során nem vonunk le következtetéseket az Ön személyére vonatkozóan. Ezek az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy

 1. a weboldalunk tartalmát megfelelő módon jelenítsük meg,
 2. optimalizáljuk weboldalunk tartalmát, valamint az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket,
 3. informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának folyamatos működőképességét biztosítsuk, továbbá
 4. kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok számára a bűnüldözéshez szükséges információkat biztosítsuk.

Ezért az összegyűjtött adatokat és információkat kizárólag statisztikai célokra, valamint a vállalatunk adatvédelmének és adatbiztonságának növelése céljából használjuk fel, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét biztosítsuk. A szerver-naplófájlok anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

Az adatfeldolgozás jogalapja a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból következik.

5. Sütik

5.1 Általános információk a sütikről

Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek olyan kis fájlok, amelyeket az Ön böngészője automatikusan létrehoz és az informatikai rendszerén (laptop, táblagép, okostelefon vagy hasonló) tárol, amikor meglátogatja a weboldalunkat.

A sütikben olyan információk tárolódnak, amelyek minden esetben a konkrétan használt végberendezéssel kapcsolatban merülnek fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy közvetlenül megismerjük az Ön személyazonosságát.

A sütik használata egyrészt arra szolgál, hogy ajánlatunk felhasználását kellemesebbé tegyük az Ön számára. Az úgynevezett munkamenet-sütiket arra használjuk, hogy felismerjük, hogy Ön már meglátogatta weboldalunk egyes oldalait.

Ezek automatikusan törlődnek, miután elhagyta az oldalunkat.

Ezenkívül a felhasználóbarát működés optimalizálása érdekében ideiglenes sütiket is használunk, amelyek egy bizonyos ideig tárolódnak az Ön végberendezésén. Ha újra meglátogatja oldalunkat, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, automatikusan felismerjük, hogy Ön már járt nálunk, és hogy milyen bejegyzéseket és beállításokat hajtott végre, így azokat nem kell újra megadnia.

Másrészt azért használunk sütiket, hogy statisztikailag rögzítsük weboldalunk használatát és kiértékeljük azt, hogy optimalizáljuk az Ön számára az ajánlatunkat. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy automatikusan felismerjük, hogy Ön már járt a weboldalunkon, amikor újra felkeresi azt. Ezek a sütik egy meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek.

6. Weboldalunk tartalmai

6.1 Kapcsolatfelvétel / kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben), személyes adatokat gyűjtünk. A kapcsolatfelvételi űrlapok esetében az adott kapcsolatfelvételi űrlapon látható, hogy milyen adatok kerülnek gyűjtésre. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolása, illetve az Önnel való kapcsolatfelvétel és a kapcsolódó műszaki adminisztráció céljából tároljuk és használjuk fel. Az adatok feldolgozásának jogalapja az a jogos érdekünk, hogy válaszoljunk az Ön kérésére a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Ha a kapcsolatfelvétel célja szerződés megkötése, az adatkezelés további jogalapja a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az Ön adatait a kérésének végleges feldolgozása után töröljük, ez akkor történik, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy az érintett ügy véglegesen tisztázásra került, és feltéve, hogy nincs ezzel ellentétes jogi tárolási kötelezettség.

6.2 Pályázatkezelés / állásbörze

A pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjtjük és kezeljük. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen igaz abban az esetben, ha a pályázó elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül küldi el nekünk a vonatkozó pályázati dokumentumokat. Ha munkaszerződést kötünk egy pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszony jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feldolgozása céljából tároljuk. Ha nem kötünk munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat az elutasító döntésről szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan töröljük, feltéve, hogy a törléssel szemben nem állnak fenn egyéb jogos érdekeink.

Egyéb jogos érdek ebben az értelemben például a bizonyítási kötelezettség az eljárások során az Általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerint.

Az Ön adatai feldolgozásának jogalapja a DS-GVO 88. cikke a Szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 26. § (1) bekezdésével összefüggésben.

7. Az Ön, mint érintett jogai

7.1 A megerősítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen tőlünk arról, hogy Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e.

7.2 Tájékoztatáshoz való jog a DS-GVO 15. cikke szerint

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor és ingyenesen tájékoztatást kapjon tőlünk az Önről tárolt személyes adatokról, valamint a törvényi rendelkezéseknek megfelelően másolatot kapjon ezekről az adatokról.

7.3 Helyesbítéshez való jog a DS-GVO 16. cikke szerint

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni. Önnek joga van ahhoz is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés céljait.

7.4 Törléshez való jog a DS-GVO 17. cikke szerint

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben a törvényben meghatározott okok egyike fennáll, és amennyiben a feldolgozás vagy tárolás nem szükséges.

7.5 Az adatkezelés korlátozása a DS-GVO 18. cikke szerint

Ön jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha a jogi követelmények egyike fennáll.

7.6 Adathordozhatóság a DS-GVO 20. cikke szerint

Ön jogosult arra, hogy az Ön által megadott, Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat – a részünkről történő akadályoztatás nélkül – egy másik adatkezelőnek továbbítsa, akinek a személyes adatok átadásra kerültek, feltéve, hogy az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a DS-GVO 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges.

Továbbá a DS-GVO 20. cikk (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Önnek jogában áll elérni azt, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságát.

7.7 Tiltakozási jog a DS-GVO 21. cikke szerint

Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (közérdekű adatkezelés) vagy f) pontja (érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés) alapján történő kezelése ellen.

Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is a DS-GVO 4. cikk 4. pontja értelmében.

Amennyiben Ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő erejű jogos indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából történik.

Egyedi esetekben személyes adatokat dolgozunk fel direkt marketing céljából. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak ilyen marketing célú feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a direkt marketing célú feldolgozás ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni ilyen célokra.

Ezen túlmenően Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okokból tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy a DS-GVO 89. cikk (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

Ön a 2002/58/EK irányelvtől eltérően az információs társadalom szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban a tiltakozáshoz való jogát a műszaki specifikációkat alkalmazó automatizált eljárások segítségével szabadon gyakorolhatja.

7.8 Adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonja.

7.9 Panasztétel egy felügyeleti hatóságnál

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen személyes adatainak kezelésével kapcsolatban egy adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál.

8. A személyes adatok rutinszerű tárolása, törlése és zárolása

Személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeljük és tároljuk, vagy ha ezt a vállalatunkra vonatkozó jogi rendelkezések előírják.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az előírt tárolási idő lejár, a személyes adatok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zárolásra vagy törlésre kerülnek.

9. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a mindenkori törvényes megőrzési időszak. Az időszak lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, amennyiben azokra már nincs szükség a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az audatis MANAGER adatvédelmi szoftver segítségével készült.

10. A Facebook adatvédelmi szabályzata

a) Adatvédelmi felelős neve és címe

Az Eckerle Magyarország Facebook oldal működtetéséért az EU általános adatvédelmi rendelete és további adatvédelmi rendeletek értelmében a következők közösen felelősek:

Facebook Ireland Ltd. (a továbbiakban: Facebook) 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

és

Eckerle Industrie Kft.
6200 Kiskőrös
Dózsa Gy. út 44.

b) Tudnivalók Facebook oldalunkról

Facebook oldalunkat azért működtetjük, hogy felhívjuk a figyelmet cégünkre, szolgáltatásainkra, termékeinkre és hogy kapcsolatba kerüljünk Önnel, mint Facebook oldalunk és weboldalaink látogatójával és felhasználójával. További információt rólunk, (cégeinkről, tevékenységeinkről, stb) a weboldalunkon talál: www.eckerle-gruppe.com/hu/start_hu.html címen. Adatvédelmi irányelveink az alábbi linkre kattintva olvashatók: http://www.eckerle-gruppe.com/hu/datenschutz.html

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy Facebook oldalunkat és annak funkcióit saját felelősségére használja, ami kiváltképp az interaktív funkciók használatára vonatkozik (például: hozzászólás, megosztás, értékelés/like-olás). 

c) Személyes adatainak feldolgozása a Facebookon

Amikor felkeresi Facebook oldalunkat, a Facebook többek között az IP-címét valamint további információkat rögzít, melyek az Ön gépén sütik formájában vannak jelen. Amennyiben be van jelentkezve Facebook fiókjába, az eszközén egy süti található, az Ön Facebook azonosítójával. A sütik lehetővé teszik, hogy a Facebook birtokában legyen annak, hogy oldalunkat felkereste, és azt milyen módon használta. A Facebook minden felületén és oldalán ennek megfelelően jár el. A weboldalakba integrált Facebook gombok, a Facebook számára lehetővé teszik látogatásainak rögzítését, és ezek hozzárendelését Facebook profiljához. Ezen adatok alapján jelennek meg Önnek személyre szabottan a különböző reklámok és egyéb tartalmak.

Amennyiben ezt el szeretné kerülni, ki kell jelentkezni a Facebook oldaláról, deaktiválnia kell a „a maradjak bejelentkezve” funkciót, el kell távolítania az eszközén lévő sütiket, be kell zárnia a böngészőjét, és újra kell indítania a gépét. Ilyen módon kerülnek törlésre azok az információk, melyek alapján a Facebook közvetlenül azonosítani tudja. Ezáltal a Facebook azonosítása nélkül használhatja az oldalunkat. Amennyiben oldalunk interaktív funkcióját is használja (tetszik, hozzászólás, megosztás, hírek) a Facebook bejelentkezési felülete jelenik meg. Ismételt bejelentkezés után a Facebook ismét azonosítani tudja Önt.

A Facebook által gyűjtött információkat a Facebook arra is használja, hogy nekünk, az oldal üzemeltetőinek, statisztikai információt adjon Facebook oldalunk használatáról (oldal-elemzések).

További információ a témában a következő oldalon található:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Ezeken túl a Facebook az adatokat reklámcélokra elemzésekhez, személyre szabott reklám készítéséhez, felhasználói profilokhoz és piackutatási célokra használja fel. A Facebook adatvédelmi nyilatkozatában további információt talál az adatfeldolgozás módjáról:  https://www.facebook.com/about/privacy

Panasszal a következő helyeken lehet élni: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és http://www.youronlinechoices.com.

A Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd. anyavállalataként az EU-USA adatvédelmi pajzsa által tanúsított, ami kötelezi arra, hogy az európai adatvédelmi irányelveknek megfelelően járjon el. További információt a Facebook adatvédelmi pajzsáról a következő helyen talál: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active A személyes adatok továbbítása és további feldolgozása harmadik országokban, mint amilyen az USA is, és az azzal kapcsolatos esetleges felhasználói kockázatok részünkről, mint üzemeltetők részéről, nem zárhatók ki.

d) Az adatfeldolgozás jogalapja az oldal kezelői által

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása, mely lehetővé teszi a hatékony kommunikációt és információmegosztást, a jogszabályi kereteknek megfelelően történik, az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján. Amennyiben felhasználóként újbóli beleegyezését kérnék, az az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a). pontját, és 7. cikkét érintené. 

e) A felhasználók jogai

Mivel csak a Facebook rendelkezik hozzáféréssel a felhasználók minden adatához, azt javasoljuk Önnek, hogy egyenesen a Facebookhoz forduljon, amennyiben információs igénye vagy felhasználóként egyéb a jogait érintő kérdése van (pl. törlés joga). Ha segítségre van szüksége, vagy egyéb kérdése merülne fel, velünk is felveheti a kapcsolatot e-mailcímünkön keresztül: adatvedelem@hu.eckerle-gruppe.com. Amennyiben az adatfeldolgozás ezen módját a jövőben nem engedélyezi, akkor a oldalunk like-olásnának felfüggesztésével, követésének megszüntetésével szakíthatja meg a kapcsolatot oldalunk és felhasználói profilja között.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a következő forrásokon alapul: RAin Sabrina Keese-Haufs / Lawlikes / 2018, – RA Dr. jur. Thomas Schwenke, – Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz