Notificări de confidențialitate

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Home Notificare de Confidențialitate

Obligația de informare conform Art. 13 din GDPR
Furnizori de informații
Informații clienți

1. Introducere

Dorim să utilizăm informațiile de mai jos pentru a vă oferi dvs., în calitate de „persoană vizată”, o privire de ansamblu asupra procesului de prelucrare a datelor dvs. personale și a drepturilor de care dispuneți în temeiul legii privind protecția datelor. Puteți utiliza în general site-ul nostru web fără a introduce date personale. Dacă doriți însă să utilizați serviciile speciale oferite de compania noastră prin intermediul site-ului nostru web, poate fi necesară prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care se impune prelucrarea datelor cu caracter personal în lipsa unui temei legal pentru prelucrarea datelor dvs., vom obține consimțământul dumneavoastră, ca regulă de acces generală.

Informațiile dvs. cu caracter personal, ca de ex. nume, adresa sau adresa dvs. de e-mail vor fi  prelucrate în conformitate cu Regulamentul General al UE de Protecție a Datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice țării privind protecția datelor aplicabile „Eckerle Holding GmbH”. Scopul prezentei notificări de confidențialitate este de a vă informa cu privire la sfera și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le prelucrăm.

În calitate de operator de date, am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. În pofida măsurilor implementate, transmiterea de date pe internet poate avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât nu putem garanta protecția absolută a datelor dvs. Din acest motiv, puteți să ne trimiteți date personale pe căi alternative, ca de ex. prin telefon sau prin poștă.

Operator de date

Operatorii de date, conform definițiilor GDPR, sunt:

 • Eckerle Holding GmbH
 • Industriestraße 15, 77833 Ottersweier, Deutschland
 • Tel.: 07223 / 9843-0
 • Fax: 07223 / 9843-134
 • Email: info@de.eckerle-gruppe.com
 • Reprezentanți operatori de date:

3. Ofițer responsabil de protecția datelor

Ofițerul responsabil de protecția datelor este:

 • Sandra Stahn
 • Email: datenschutz@de.eckerle-gruppe.com

Puteți contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor.

4. Tehnologie

4.1 Criptare SSL/TLS 

Acest site utilizează modalități de criptare SSL sau TLS pentru a asigura securitatea procesării datelor și pentru a proteja transmiterea de conținuturi confidențiale, ca de ex. comenzi, detalii de autentificare sau solicitări de contact pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului web. Puteți recunoaște conexiunea criptată de bara de adrese a browserului dvs. cu mențiunea „https: //” în loc de „http: //” și simbolul de blocare din bara browser-ului.

Utilizăm o astfel de tehnologie pentru a proteja datele transmise de dvs.

4.2 Colectare de date la vizitarea site-ului web

În cazul în care utilizați site-ul nostru web doar în scop informativ, fără a vă înregistra sau fără a furniza alte informații, colectăm doar datele pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru (în ceea ce este cunoscut sub denumirea de „fișiere jurnal server”). Site-ul nostru colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când accesați siteuri web sau sisteme automate. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Se pot colecta:

 1. Tipurile și versiunile utilizate,
 2. Sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,
 3. website – ul de pe care sistemul de acces accesează website-ul nostru (denumit referent),
 4. pagini accesate printr-un sistem de accesare de pe site-ul nostru,
 5. data și ora la care este accesat site-ul web,
 6. o adresă de protocol de internet trunchiată (adresă IP anonimizată) și
 7. furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces.

Nu formulăm concluzii despre dvs. în urma utilizării acestor date și informații generale. În schimb, aceste informații sunt necesare:

 1. pentru a livra corect conținutul site-ului nostru web,
 2. pentru a optimiza și promova conținutul site-ului nostru web,
 3. pentru a asigura funcționarea continuă a sistemelor noastre IT și a tehnologiei site-ului nostru web
 4. pentru a furniza informațiile necesare autorităților responsabile de aplicarea legii în cazul atacurilor cibernetice.

Prin urmare, datele și informațiile colectate sunt analizate doar din punct de vedere statistic și în scopul sporirii măsurilor de siguranță și  protecția datelor și în cadrul companiei noastre pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal procesate de noi. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de datele personale furnizate de persoana vizată.

Baza legală utilizată la procesarea de informații este Art. 6 Paragr. 1 Secțiunea 1(f) GDPR. Interesul nostru legitim vizează în procesul de colectare de date scopurile susmenționate.

5. Cookies/fișiere temporare

5.1 Informații generale despre cookies

Utilizăm fișiere temporare/ cookie-uri pe site-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni create automat de browserul dvs. și stocate pe sistemul dvs. IT (laptop, tabletă, smartphone etc.) în momentul în care vizitați site-ul nostru web.

Informațiile generate din dispozitivul specific utilizat sunt stocate în aceste fișiere temporare/cookie-uri. Procedura respectivă nu ne dezvăluie însă imediat identitatea dumneavoastră.

Prin utilizarea fișierelor temporare/cookie-urilor facilităm utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. De exemplu, folosim cookie-uri de sesiune pentru a stabili dacă ați vizitat deja pagini individuale de pe site-ul nostru. Acestea sunt șterse automat în momentul în care ieșiți de pe site-ul nostru web.

Utilizăm de asemenea fișiere temporare/cookie-uri temporare pentru a optimiza utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. Aceste cookie-uri sunt stocate pe dispozitivul dvs. pentru o anumită perioadă de timp. În cazul în care reveniți la site-ul nostru pentru a utiliza serviciile noastre, cookie-urile recunosc automat calitatea dvs. de vizitator anterior al site-ului nostru, accesările/ intrările și setările pe care le-ați făcut, astfel încât să nu fiți nevoit să le introduceți din nou.

Utilizăm de asemenea cookie-uri pentru a înregistra statistic date despre accesarea site-ului nostru web și pentru a-l analiza în scopul optimizării serviciilor oferite. Prin utilizarea acestor cookie-uri știm în momentul în care vizitați siteul că ați accesat siteul și anterior. Aceste cookie-uri sunt șterse automat după o perioadă de timp prestabilită.

6. Conținuturile de pe website-ul nostru

6.1 Contact/formular de contact

Datele personale sunt colectate în momentul în care ne contactați (de ex., la utilizarea formularului nostru de contact sau prin e-mail). În cazul în care optați pentru utilizarea formularului de contact pentru a ne contacta, formularul de contact pe care îl utilizați va indica datele colectate. Aceste date sunt stocate și utilizate exclusiv în scopul formulării de răspunsuri la întrebările dvs. sau pentru a stabili contactul și administrația tehnică asociată. Considerăm baza legală în prelucrarea datelor dvs. interesul nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. în conformitate cu art. 6 alineatul 1 litera (f) f GDPR. În cazul în care ne contactați cu scopul de a încheia un contract, prelucrarea informațiilor are la bază, în mod legal, și rt. 6 alineatul 1 litera (b) GDPR. Datele dvs. vor fi șterse la finalizarea solicitării dvs. Considerăm solicitarea dvs. finalizată în cazul în care informațiile relevante și de interes pentru dvs. au fost clarificate de manieră concludentă și nu există obligații legale de păstrare a informațiilor colectate care să împiedice eliminarea lor.

6.2 Managementul aplicațiilor / schimb de locuri de muncă

Colectăm și prelucrăm datele personale ale solicitanților în scopul finalizării procesului de depunere a aplicațiilor. Prelucrarea de date poate fi efectuată și electronic. Variantă valabilă în special în cazul în care vreunul dintre solicitanți transmite documentele de solicitare/aplicația pe cale electronică, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular web de pe site. În cazul în care încheiem contracte de muncă cu solicitanții în acest mod, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care nu încheiem contractul de muncă cu solicitantul, documentele din aplicație vor fi eliminate automat la două (2) luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca niciun alt interes legitim al nostru să nu împiedice eliminarea lor. Alte interese legitime în acest context includ, spre exemplu, obligația de a furniza probe în cadrul procedurilor în temeiul Legii privind egalitatea de tratament din Germania (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG]).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 88 GDPR, § 26 I BDSG

7. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

7.1 Dreptul la confirmare

Aveți dreptul de a solicita din partea noastră confirmarea de prelucrare a datelor dvs. personale.

7.2 Dreptul la informare (Art. 15 GDPR)

Aveți dreptul să obțineți în mod gratuit informații cu privire la datele dvs. personale stocate și dreptul de a accesa o copie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale.

7.3 Dreptul de rectificare (Art. 16 GDPR)

Aveți dreptul de a solicita rectificarea imediată a datelor personale incorecte referitoare la dvs. În plus, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, în funcție de scopurile prelucrării.

7.4 Ștergerea datelor (Art. 17 GDPR)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor personale referitoare la dvs., cu aplicarea unuia dintre motivele prevăzute de lege și în cazul în care nu este necesară prelucrarea sau stocarea lor ulterioară.

7.5 Restricție la procesare (Art. 18 GDPR)

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. în cazul în care este îndeplinită una dintre cerințele legale.

7.6 Portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR)

Aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale furnizate nouă în format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul să transferați aceste date unui alt operator fără obstrucții din partea noastră, cu condiția ca prelucrarea lor să aibă la bază consimțământul informat în conformitate cu art. 6 alineatul 1 litera (a) GDPR sau cu art. 9 alineatul 2 (a) GDPR sau în baza unui contract încheiat în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (b) GDPR, datele fiind prelucrate prin proceduri automate, cu excepția cazului în care prelucrarea lor este necesară pentru a finaliza o anumită acțiune, este în interes public sau se efectuează în baza unei autorizări oficiale care ne este atribuită.

În plus, în exercitarea dreptului la portabilitate a datelor în conformitate cu art. 20 alineatul 1 GDPR, aveți dreptul să vă transferați datele cu caracter personal în mod direct, de la un operator la altul, cu condiția ca transferul să fie fezabil din punct de vedere tehnic și să nu împiedice drepturile și libertățile altor persoane.

7.7 Obiecții (Art. 21 GDPR)

Aveți dreptul de a formula obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația dvs. particulară, în cazul în care solicitarea dvs. are la bază art. 6 alineatul 1 litera (e) (prelucrarea datelor în interes public) sau (f ) (prelucrarea datelor în baza ponderii intereselor legitime) GDPR.

Prezenta prevedere se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi în conformitate cu art. 4 numărul 4 GDPR.

În cazul în care depuneți obiecție la prelucrarea datelor dvs. personale, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în cazul în care putem demonstra motive imperioase și legitime în acest sens, motive care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau în cazul în care prelucrarea servește pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazuri particulare, prelucrăm datele dvs. personale în scopuri directe de marketing. Aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării atunci când acest lucru este legat de acest tip de marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele dvs. personale în acest scop.

În plus, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alineatul 1 GDPR din motive care decurg din situația dvs. particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor este necesară în scopuri de interes public.

Sunteți liber să vă exercitați dreptul de a formula obiecții la utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, prin intermediul unor proceduri automate cu specificații tehnice.

7.8 Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor personale

Aveți dreptul să revocați consimțământul exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, cu efect viitor.

7.9 Depunerea reclamației la autoritatea de supervizare  

Aveți dreptul să depuneți reclamații/plângeri la autoritate de supraveghere responsabilă cu protecția datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

8. Stocarea de rutină, ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal 

Procesăm și stocăm datele dvs. personale doar în perioada de timp necesară îndeplinirii scopului de stocare sau conform prevederilor legale pe care compania noastră le aplică.

În cazul în care scopul stocării nu se justifică sau în cazul în care expiră perioada de stocare prevăzută, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în conformitate cu dispozițiile legale.

9. Durata de păstrare/stocare a datelor personale

Criteriul utilizat la stabilirea duratei de păstrare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare prevăzută de lege. La expirarea acestei perioade, datele în cauză vor fi șterse automat, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

Prezenta declarație de confidențialitate a fost pregătită cu ajutorul software de confidențialitate: audatis MANAGER.