Környezetbiztonság

Környezetvédelmi alapelveink:

A környezet tisztelete

Részei vagyunk a környezetnek. Éppen ezért jól megfontolt érdekünket követve gondosan kell bánnunk környezeti értékeinkkel.

Felelősség

“Nem létezik csekély felelősség: a maga szintjén mindenki teljes felelősséggel tartozik cselekedeteiért.”
Edouard Michelin, 1996

Munkatársaink kötelesek mindent megtenni az emberi egészség és a környezet megóvása érdekében, és szigorúan betartani a munka-, egészség- és környezetvédelmi tárgyú törvényeket és más előírásokat.

Vezetőink feladata a veszélyhelyzetek felismerése, értékelése és a megfelelő intézkedések megtétele.

Folyamatok

A gazdaságosság figyelembevételével úgy alakítjuk ki folyamatainkat, hogy prioritást élvezzen az emberek  biztonsága és folyamataink a lehető legkisebb hatást gyakorolják a környezetre.

Folyamat-optimalizálással foglalkozó csoportjaink – gazdaságossági és a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével – folyamatosan az említett folyamatok és termékek javításán dolgoznak. 

Megelőzés

Kötelezettséget vállalunk a természeti erőforrások, anyagok és energia kíméletes kezelésére.

Legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem zárható ki teljesen a környezet-terhelés lehetősége, vállalatunk azonban a műszaki fejlődés legfrissebb eredményeit is felhasználva ennek megelőzésére törekszik.

A hulladék-képződés megelőzését, a keletkező hulladékmennyiség csökkentését és hasznosítását fontosabbnak tartjuk a hulladék-ártalmatlanításnál.

Ebben a szellemben alakítjuk ki termékeinket és termelési folyamatainkat is. 

Tanúsítványaink:

Kérésére elküldjük mindenkor érvényes tanúsítványunkat!

Energetikai szakreferensi jelentések

Energetikai szakreferensi jelentéseinket itt érheti el: 

Energetikai szakreferens éves jelentés 2020 Eckerle Automotive Bóly

Energetikai szakreferens éves jelentés 2020 Eckerle Automotive

Energetikai szakreferens éves jelentés 2020 Eckerle Industrie