Munkabiztonság

Az Eckerle csoport kötelezettséget vállal saját munkavállalói és a vállalat érdekkörébe tartozó más személyek biztonságos és egészséges munkakörnyezetének megteremtésére és biztosítására. Egyik legfontosabb vállalati értékünknek tekintjük a munkavédelmet, amit minden egyes tevékenységünk során figyelembe kell venni.

Hatékony munka- és egészségmenedzsment

Munkavédelmi célkitűzéseinket minden szinten üzleti tevékenységeinkbe integráljuk. Az ügyvezetés tagjai és a vezetők felelősek a sérülések és a munkahelyi megbetegedések megelőzéséért. Vállalati szinten rendszeresen ellenőrizzük a szabályok betartását és menedzsment-rendszerünk eredményességét.

Biztonságos és egészséges munkahelyek

Munkatársaink joggal várhatják el munkáltatójuktól a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítását.  A munkahelyek és a munkafolyamatok kialakítása során a legújabb kutatási eredményeket is felhasználjuk. Kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a munkahelyek ergonomikus kialakításának is.

Felelősségtudatos munkavállalók

Munkavédelmi szolgáltatásaink javítása érdekében ezen a területen is szembetűnő és aktív felelősségvállalást várunk el munkatársainktól. Felelősséggel cselekszünk, hiszen az általunk betartott és betartatott szabályok szigorúbbak a vonatkozó törvényi előírásoknál is. A vállalat minden egyes szakterületén rendszeres tájékoztatással, képzéssel és továbbképzésekkel igyekszünk fejleszteni munkavállalóink munkabiztonságtudatos gondolkodását és kompetenciáit.

Megelőző intézkedések

A munkavédelemben a nulla értékre törekszünk – 
nulla baleset vagy foglakozási megbetegedés. 
A kiemelkedő vállalati teljesítmény eléréséhez vezető út meghatározó tényezőjének tekintjük e célunk elérését. Megelőző intézkedések széles spektrumával védjük munkavállalóinkat az egészségkárosító hatásokkal szemben. Telephelyeinken átfogó és hatékony vészhelyzeti ellátást biztosítunk.

 

Munkabiztonság