Mediul

Ghiduri de mediu:

Respectul față de mediul înconjurător 

Suntem parte din mediul înconjurător. Este așadar în interesul nostru să ne raportăm la mediul înconjurător cu grijă și responsabilitate.

Responsabilitate

“Nu există responsabilitate mai mare: fiecare dintre noi – indiferent de nivelul la care acționează – își asumă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni/pentru ceea ce face.”
Edouard Michelin, 1996

Revine în sarcina fiecăruia dintre angajați să evite și să prevină pericolele pentru oameni și mediu și să respecte cu strictețe legislația  și reglementările referitoare la protecția muncii, la sănătate și la protecția mediului. 

Este, de asemenea, responsabilitatea conducerii să identifice pericolele, să le evalueze și să ia măsurile adecvate.

Procese

Ne proiectăm activitățile și procesele de muncă astfel încât să le asigurăm eficiența fără a pierde din vedere sănătatea și siguranța angajaților, iar impactul asupra mediului  este redus la minimum.

Îmbunătățim în permanență produsele și procesele desfășurate de echipele CIP, și avem în permanență în vedere eficiența economică și compatibilitatea de mediu.

Prevenția

Ne angajăm să tratăm resursele naturale, materiale și energetice cu grijă.

În situațiile în care poluarea mediului nu poate fi evitată încerăm să o reducem utilizând  tehnologie de ultimă generație. 

Prevenția, reducerea și reciclarea au prioritate față de eliminarea deșeurilor.

Produsele și procesele de producție au la bază acești factori cheie.

Certificate

La solicitarea dvs. transmitem următoarele certificate valabile: