Mediul

INFORMAȚII GENERALE

Mediul ṣi energia sunt parţi importante ale gandurilor şi acţiunilor noastre. Ne indeplinim cu toţii angajamentul faţă de legile şi standardele sociale. Păstrarea unui mediu care merită trait, este o preocupare esenţială şi o sarcină continuă pentru noi. În plus, consolidarea în continuare a locaţiilor noastre, este deosebit de importantă pentru noi, ca Eckerle Group.
“Nu este nici o responsabilitate mai mică: fiecare – la orice nivel – poartă întreaga responsabilitate pentru orice ar face. “
Edouard Michelin, 1996

Indiferent de etică sau orientările companiei, ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem.

MEDIUL ÎNCONJURATOR

Managementul de mediu operaţional este o componenta fixă a politicii companiei noastre. Strategia noastră de mediu are ca scop reducerea continuă a consumului de energie şi apa, a emisiilor de CO2 şi a deşeurilor în propriile operaţiuni, în acelaşi timp cu creşterea cotei de recuperare a deşeurilor operaţionale.

ENERGIE

Politica enegetică Eckerle este un factor cheie în politica noastră de mediu. Ne angajăm să îmbunătăţim printr-un process continuu performanţa energetică ṣi să creṣtem sistematic eficienţa energetică. Utilizarea eficientă a energiei este prioritatea noastră principală. Oriunde este posibil: ne generăm propria energie cu panourile fotovoltaice, folosim încalzirea cu apă termală, creṣtem proporţia de vehicule ṣi maṣini electrice, ceea ce ne reduce emisiile anuale de CO2.
În cadrul sistemului de management al energiei:
– Ne monitorizăm consumul de energie. Măsurile de economisire a energiei sunt implementate oriunde există oportunităţi de îmbunătăţire.
– Îndeplinim toate obligaţiile legale ṣi alte cerinţe relevante pentru energie.
– Ne angajăm să generăm ṣi să consumăm energie neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 (Scope 1 şi Scope 2 emisii CO2).
– Stabilim un plan de lucru pentru a ne atinge obiectivele energetice strategice şi operative.
– Definim proiecte ṣi planuri pentru a creṣte eficienţa energetică, prin iniţiativa GoZero.
– Ne evaluăm în mod regulat ṣi sistematic eficienţa energetică, necesitatea de energie ṣi utilizarea ei.
– Verificăm, masurăm ṣi evaluăm rezultatele noastre prin audituri ṣi îmbunătăţim continuu sistemele noastre legate de energie.
– Includem partenerii, furnizorii, prestatorii de servicii ṣi companiile externe în activitati de eficienţă energetică.
– Pentru noi investiţii, luăm în considerare impactul de durată de viaţă, deja din procesul de ofertare.
– Informăm, instruim ṣi încurajăm angajaţii noṣtri, astfel încât să conṣtientizeze impactul salvării energiei.
– Evaluăm ṣi observăm aspectele energetice în standardele noastre tehnice (modificări tehnice), precum ṣi în procesele noastre strategice.

Toţi angajaţii care lucrează în compania noastră sunt obligaţi să urmeze aceste obiective ṣi sunt incurajaţi să coopereze activ pentru îndeplinirea acestora.

STRATEGIA DE SUSTENABILITATE – PRETTL GO ZERO

Grupul Eckerle, făcând parte din grupul Prettl din februarie 2020, ṣi-a stabilit un nou obiectiv: neutralitate climatică până în anul 2025. Prin acest obiectiv, grupul Eckerle doreṣte să contribuie la un viitor durabil, care să asigure o calitate ridicată a vieţii, cu preocupări reale ṣi constante pentru protecţia mediului înconjurător.

Politica de energie Eckerle este un factor cheie în politica noastră de mediu. Aici vedem nu doar rezultatul final, ci ṣi energia în ansamblu. Utilizarea energiei, consumul de energie ṣi eficienţa energetică sunt principalii factori.

Scopul nostru este de a reduce cu 20% ponderea de CO2 în grupul Prettl până în anul 2025, cu implicarea părţilor interesate.

CICLU DE PRODUCȚIE DURABIL

Începem acolo unde impactul asupra mediului are loc . Din faza de dezvoltare a produselor, ne alegem furnizorii împreună cu clienţii noṣtri ṣi ne asigurăm că aceṣtia respectă regulile de mediu, la fel ca ṣi noi. În timpul producţiei, se acordă prioritate nu doar sănătăţii ṣi siguranţei angajaţilor noṣtri, ci ṣi evitarea impactului negativ asupra mediului. Pentru a genera puţine deṣeuri, ape uzate, zgomot ṣi alte emisii, căutăm în mod proactiv soluţii pentru a le reduce.

PE VIITOR – ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR

Ne angajăm să respectăm cerinţele legale ṣi regulile oficiale ṣi să lucrăm în cooperare cu organizaţiile şi instituţiile relevante. Considerăm aceste cerinţe şi reguli minime necesare pentru a utiliza resursele naturale, materialele ṣi energia cu moderaţie. Reprezentăm public această misiune ṣi menţinem un dialog deschis cu toate parţile interesate, inclusiv: vecini, clienţi, angajaţi ṣi autorităţi.

 

Mediu Si Energie